นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิก

admin2

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ปกครองอำเภอป่าแดด กิ่งกาชาดอำเภอป่าแดด และส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล สภาพที่อยู่อาศัย ฐานะความเป็นอยู่ และเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ของ นายพิเชษฐ ชมภูคำ บ้านเลขที่ 209 หมู่ที่ 4 ตำบลป่แงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งปกครองอำเภอป่าแดด คัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ เหล่ากาชาดสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎร ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากจน และผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Next Post

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต […]

ข่าวภูธร