วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

admin2

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการ ของ นายกิตติ ชัยดรุณนายอำเภอพาน สั่งการฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพานจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด อบรม ชรบ.จำนวน 180 นาย โดยอบรมดังนี้ ให้ความรู้ทางด้านกฏหมายยาเสพติด ระเบียบบุคคลท่ามือเปล่า
การให้สัญญานจราจร อาวุธศึกษา ยิงอาวุธปืนลูกซอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Next Post

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. 65​ ภายใต้การอำนวย

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. 65​ ภายใต้การอำนวยการของ น […]

ข่าวภูธร