UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ นำเสนอผลงานคุณภาพ

admin2

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ นำเสนอผลงานคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานนานาชาติเหรียญทอง APACC ภูมิใจ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 วางเป้าหมายคุณภาพสถานศึกษาสู่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งต่อเนื่องในรอบ 10 ปี วันนี้ 4 มีนาคม 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย นายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รองประธานอนุกรรมการ นายพิชัย วาจนสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม อนุกรรมการ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อนุกรรมการ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อนุกรรมการ นายสำรวย โพธิ์ไทรผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อนุกรรมการ และนายสมพงษ์ เทศน์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับการประเมินในวันนี้คณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้รับฟังข้อมูลสนับสนุนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จากผู้ให้การสนับสนุนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ได้แก่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ธนกร ไชยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ยโสธรเขต 3 ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 11 ธนาคารออมสิน พันตำรวจโท อลงกต งามกิ่ง สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมได้รับกำลังใจจากนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือ 4 นายประสิทธิ์ สุรศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครู อดีผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารจาก อศจ.อุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ด้วย จากนั้น คณะอนุกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินเอกสาร หลักฐานอ้างอิงและการตอบคำถามคณะกรรมการเพิ่มเติมทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพนักศึกษา ด้านบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ด้านบุคลากรลากรบริหารงานบุคลากร และด้านความดีเด่นของสถานศึกษา และชมนิทรรศการผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละแผนกวิชา ที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผ่านการประเมินสถานศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ APACC ในระดับเหรียญทอง ในปีการศึกษา2561 ในส่วนของรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัล 2 ครั้งต่อเนื่อง ได้แก่ ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2560 และครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หากผ่านการประเมินระดับจังหวัดอุบลราชธานี จะเข้ารับการประเมินต่อไปในระดับสูงขึ้น เพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้สู่รางวัลอันทรงคุณค่าและภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลา 85 ปี ของการก่อตั้งสถานศึกษา นั่นคือ รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 3 ครั้งต่อเนื่องในรอบ 10 ปี

Next Post

มทบ.37 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาท

มทบ.37 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระ […]

ข่าวภูธร