มทบ.37 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาท

admin2

มทบ.37 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 2 มี.ค. 65 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.๓๗ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 และพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียน.สามัคคีวิทยาคม อ.เมือง เชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม จำนวน มาก

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ผบ.มทบ.37 รับมอบ สุรา ยาสูบ ที่เสร็จคดีตามระเบียบ

ผบ.มทบ.37 รับมอบ สุรา ยาสูบ ที่เสร็จคดีตามระเบียบข […]

ข่าวภูธร