เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย วันที่ 1 มีนาคม 2565

admin2

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณฝูงบิน 416 สนามบินเก่าในการนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศลฯ เข้าร่วมพิธีรับรางวัล รางวัลที่ 1 หมายเลข 96153 รถยนต์ TOYOTA FORJUNER ผู้โชคดี ได้แก่ นางกัญวรา ผาสูง รางวัลที่ 2 หมายเลข 50770 รถยนต์ TOYOTA YARI ATIV Entry ผู้โชคดี ได้แก่ นายอัมรินทร์ วงคล้า รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110I จำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย หมายเลข 76778 นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล หมายเลข 00879 นางสาวรัชนี องอาจหมายเลข 52446 นายยุทธวัน กาบอ้อยหมายเลข 26110 นายทศพล มาเยอะ
หมายเลข 53971 นายปรีชา คำปา หมายเลข 75687 นายชีวะ สุภาวรรณ หมายเลข 53971 นายวิทย์ บุญปั๋น สำหรับผู้โชคดีที่ยังไม่มาขึ้นรางวัล สามารถนำสลากาชาด ฉบับที่ถูกรางวัล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-716196
สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย […]

ข่าวภูธร