นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

admin2

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. มอบหมายให้ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่จัน โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 62 ราย บริจาคโลหิตได้ 57 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 22,950 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย บริจาคอวัยวะ 2 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ผู้ว่าอุบลฯ นำทัพ Kick off การช่วยเหลือครัวเรือนเป้า

ผู้ว่าอุบลฯ นำทัพ Kick off การช่วยเหลือครัวเรือนเป […]

ข่าวภูธร