กฟผ.เขื่อนสิรินธร และโครงการ หก-ทน. เข้าพบ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร และโครงการ หก-ทน. เข้าพบสวัสดีปีใหม่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและกรมเจ้าท่า จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 25 มกราคม 2565 นางสาวจงกลวรรณ สุริยวงศ์ หัวหน้าหมวดประสานงานและบริหารทั่วไป โครงการ หก-ทน. มปบ-ทน. พร้อมด้วย นายศยาม ไชยมาศ ผู้จัดการงานบ้านพักและงานร้านอาหาร เขื่อนสิรินธร และผู้ปฏิบัติงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หก-ทน. ร่วมมอบกระเช้าสุขภาพ ไดอารี่และปฏิทิน กฟผ. ใ้ห้กับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและกรมเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งขอบคุณที่การสนับสนุนภารกิจของ กฟผ.เขื่อนสิรินธร-โครงการ หก-ทน. ด้วยดีเสมอมา ได้แก่ นายภพ ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายชาญยุทธ์ ชื่นตา ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี

Next Post

ร้อยเอ็ด สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่

ร้อยเอ็ด สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ […]

You May Like

ข่าวภูธร