ฉก.ม.3 ยึดยาบ้ากว่า 1ล้าน 1 แสนเม็ดตามนโยบายใน

admin2

ฉก.ม.3 ยึดยาบ้ากว่า 1ล้าน 1 แสนเม็ดตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓ และ พลโท บุญยืนอินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้มอบนโยบาย สั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน สกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน นั้นพลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดโดยต่อเนื่องโดยในห้วงที่ผ่านมา ได้มีการบูรณาการด้านการข่าวระหว่างหน่วยงานป้องกันชายแดนป้องกันและปราบปามยาเสพติดภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทย ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ ได้สั่งการให้เปิดยุทธการ นำกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน เพื่อป้องกันสกัดกั้นไม่ให้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดได้ และสั่งการให้ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ตอนใน รวมทั้งจัดกำลังร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปามยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ป้องกันและปราบปามยาเสพติดภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ในการสกัดกั้นยาเสพติด จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์2565 เวลา 20.30 นาฬิกา กองร้อยทหารม้าเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองจัดกำลังพล ลาดตะเวนเฝ้าตรวจ บริเวณ กิ่วคอนาง NC 890509 บ้านสันป่าสัก ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า จำนวน 9 เป้ รวมจำนวน 1,170,00 เม็ด จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม ประชุมรอบเช้า รอบ บ่าย รับ

บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม ประชุมรอบเช้า รอบ บ่าย รับฟ […]

ข่าวภูธร