พิษณุโลก ภาพบรรยากาศงานแสดงและ

admin2

พิษณุโลก ภาพบรรยากาศงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นสายลายผ้าเพื่อเพิ่ม มูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2565

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็นประธานในพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบ […]

ข่าวภูธร