ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็นประธานในพิธี

admin2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 68 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี นายกองเอกพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 68
นายกองเอกพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองร้อยรักษาดินแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบปีที่ 68 ผมขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยมายังผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานรำลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศทั้งกายและใจ เพื่อชาติบ้านเมืองตลอดระยะเวลากว่าหกสิบปี ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2497 ในพิธีสวนสนามคราวเดียวกันนั้นทรงพระราชทานพระบรมรโชวาทแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า “ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบ

ในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาขีดความสามารถในกำลังพล ให้มีความเป็นธรรมและอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี จงภาคภูมิใจและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามคำขวัญที่ว่า มิใช่แต่ตำรวจหรือทหารที่ป้องกันพสุธาก็หาไม่ อส. ก็หวงแหนแผ่นดินไทย พลีชีพให้ทั้งตายเป็นเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ นายกองเอกพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 9 ราย พร้อมได้มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 16 ทุน พร้อมให้กำลังใจกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตั้งใจปฏิบัติหน้า และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

Next Post

ไอเดียบรรเจิด !!! เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่ม

ไอเดียบรรเจิด !!! เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มแตงโมบ้านหน […]

ข่าวภูธร