ไอเดียบรรเจิด !!! เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่ม

admin2

ไอเดียบรรเจิด !!! เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มแตงโมบ้านหนองเจริญ เตรียมโกย หลัง จัดแตงโม รูปหัวใจ ออกสู่ตลาด เดือนแห่งความรัก วาเลนไทน์ นี้ นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ เผยว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการ เพื่อให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มกันผลิต รวมกลุ่มกันขาย และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานต่อไป

นายภูเบศ สิริธราพงศ์ เกษตรอำเภอร้องกวาง กล่าวเพิ่มเติมกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ทางสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ได้เล็งเห็นว่า พื้นที่บ้านหนองเจริญ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีศักยภาพในการปลูกแตงโมหลังฤดูทำนากัน และทำมาเป็นเวลายาวนาน แต่มักจะประสบปัญหาเรื่องโรคระบาด แมลงศัตรูพืช ราคาผลผลิตตกต่ำ จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมโดยการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่แตงโมหนองเจริญขึ้น เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ซึ่งในปีนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่แตงโมหนองเจริญ เพื่อให้กลุ่มได้เสนอความต้องการในการพัฒนา ทางกลุ่มฯ มีความต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับแตงโม โดยได้ทดลองปลูกแตงโมรูปหัวใจขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับแตงโมมากขึ้น โดยสำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาดูงานเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกแตงโมรูปหัวใจจากพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนแบบพิมพ์รูปหัวใจ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้ทดลองปลูก ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกของการปลูกแตงโมรูปหัวใจ ทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีน้อย ทางกลุ่มจะได้พยายามศึกษาและพัฒนา แก้ไขปัญหาในปีต่อๆไป

ในส่วนทางตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแตงโมบ้านหนองเจริญ หมู่ 2และ หมู่ 9 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวางไปพาผู้สื่อข่าวไปพิสูจน์ลูกแตงโมรูปหัวใจ ที่กำลังฮิตอยู่ในเวลานี้ ในรูปแบบ รูปหัวใจ เพื่อเตรียมจำหน่ายให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาล วันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ที่จะถึงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุนแตงโมหนองเจริญและเป็นเจ้าของสวนแตงโม นางภาพิมล คุ้มเนตร และนางอัมพร หาญจิต กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนแตงโมบ้านหนองเจริญ หมู่ 2และ หมู่ 9 มีสมาชิก 60 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 300 ไร่ ซึ่งทั้งหมู่บ้านได้ทำการปลูกแตงโมมาเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว ตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ปลูกกันครอบครัวละ 2-5 ไร่ เป็นรายได้ให้กับหมู่บ้านหลังฤดูการทำนาแตงโมจะได้ผลดีช่วงหน้าหนาว อากาศเย็นมากแค่ไหนจะทำให้ผลดี ถ้าอากาศร้อนดอกจะร่วงทันที

ชาวสวนปลูกมีหลายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ไฮร็อค เมย่า และกินรี ผลผลิตปีหนึ่งๆ ประมาณ 2 ตันต่อไร่ จะมีลูกค้าประจำจากจังหวัดเชียงราย และหลายจังหวัด มารับไปจำหน่ายทุกปี สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแตงโมหนองเจริญ ปีหนึ่งๆสร้างรายได้ให้หมู่บ้านปีละหลายล้านบาทเช่นกัน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะคอลัมนิสต์

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะคอลัมนิสต์อาวุโส หนังส […]

ข่าวภูธร