กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะคอลัมนิสต์

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะคอลัมนิสต์อาวุโส หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะคอลัมนิสต์อาวุโส หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นำนายไมตรี ลิมปิชาติ คอลัมนิสต์อาวุโส หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พร้อมนักจัดรายการวิทยุ จำนวน 7 คน ลงพื้นที่เยี่ยมชม อาคารสิรินธารประภากร และ ทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway และชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ MWac เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงภารกิจ กฟผ.เขื่อนสิรินธร และแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมการประชุมเสวนาสรุปผล

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมการประชุมเสวนาสรุปผลการดำเนิ […]

ข่าวภูธร