กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมการประชุมเสวนาสรุปผล

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมการประชุมเสวนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการชีววีถี ประจำปี 2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงเช้า นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. เป็นตัวแทน กธอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ 5 รูป เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้คณะกรรมการโครงการชีววิถีฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว และร่วมกล่าวต้อนรับฯ การประชุมเสวนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการชีววีถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 โดยเป็นการประชุมของคณะกรรมการโครงการชีววิถีฯ ทั้ง 4 ภาค นำโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯ เพื่อประชุมหารือสรุปผลการดำเนินงานโครงการชีววิถี ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา และร่วมพิจารณากำหนดประเภท หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ ในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. ซึ่งในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก นายนิมิต สุจิรัตนวิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม-2 ช.อชก.2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ และนายศิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการกิจการด้านสิ่งแวดล้อม หปล-ย. เป็นผู้กล่าวรายงานในการประชุม ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ในช่วงเย็น คณะกรรมการโครงการชีววีถี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway และชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ MWac อีกด้วย

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำคณะกรรมการโครงการ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำคณะกรรมการโครงการชีววิถีฯ 4 ภา […]

ข่าวภูธร