ร้อยเอ็ด บุญผะเหวดงานประจำปีของจังหวัด

admin2

ร้อยเอ็ด บุญผะเหวดงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ปีนี้ วันที่ 4-6 มีนาคม 2565 ที่ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
ฮีตหนึ่ง พอเถิงเดือนสี่ได้ให้เก็บดอกบุปผา มาลาดวงหอมสู่คนเก็บไว้ อย่าได้ไลหนีเว้น แนวคองตั้งแต่เก่า ไฟทั้งหลายสิแล่นเข้าเผาบ้านสิเสื่อมสูญให้ฝูงซาวเฮาแท้อย่าไลคองตั้งแต่ก่อน มันสิหมองเศร้าเมืองบ้านสิทุกข์จนแท้แหล่ว
ประเพณีบุญเผวดเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน และชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจะจัดทำบุญเผวด ปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างเดือน ๓ เดือน ๔ ปีนี้ มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 ที่ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มาร่วมงาน มา “กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” สัมผัสวิถีชีวิตของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และรับประทานข้าวปุ้น อาหารงานบุญอีสานฟรีตลอดทั้งงาน โดยการจัดงานดังกล่าวนี้กำหนดให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 ความเป็นมาและมูลเหตุแห่งการทำบุญผะเหวด พระครู ปลัดธรรมสรณ์ จัตตมโล,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ชัย แห่งวัด สว่างสระทอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึงความเชื่อของปราชญ์โบราณซึ้งปรากฏในใบลานจารไว้ดังนี้ ในอดีตกาลโบราณกล่าวถึงไว้ว่าในหนังสือ มาลัยหมื่นมาลัยแสน ว่า ครั้งหนึ่งพระมาลัยได้ไปไหว้พระธาตุเกษแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้พบและสนทนากับ พระศรีอาริยเมตไตรย พระโพธิสัตว์.ผู้ซึ่งจะได้จุติกาลลงมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ท่านทรงทราบความประสงค์ของมนุษย์จากพระมาลัยแล้ว จึงสั่งความกับพระมาลัยว่า หากใครต้องการจะพบและเกิดในสมัยพระศรีอาริย์ ให้ทำแต่ความดี อย่าฆ่าพ่อ ตีแม่ สมณชี พราหมณ์ ครูอาจารย์ อย่าทำร้ายพระพุทธเจ้า อย่ายุยงสงฆ์ให้แตกกัน และต้องฟังเทศน์มหาชาติให้จบทุกกัณฑ์ในวันเดียว ท่านทั้งหลายจะได้เกิดร่วมและพบพระองค์ ด้วยเหตุนี้ชาวอีสานจึงได้พากันทำบุญผะเหวด และไปฟังเทศน์มหาชาติให้ได้ครบ 13 กัณฑ์กันทุกปี อย่าลืมติดตามเนื้อเรื่องและอานิสงส์ผู้ใด จกได้ กัณฑ์ใด?ขอให้สมหวังปรารถนา ทุกท่าน

เสนาะ รวมศิริ/รายงาน

Next Post

สาววัยรุ่นขี่รถ จยย.กลับบ้านชนท้ายรถพ่วงจอด

สาววัยรุ่นขี่รถ จยย.กลับบ้านชนท้ายรถพ่วงจอดริมถนนไ […]

ข่าวภูธร