เมืองอำนาจเจริญ ซักซ้อมบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหา

admin2

เมืองอำนาจเจริญ ซักซ้อมบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เปิดการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายปกครอง ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทราอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

นายอนุชิตอชิตพล ช่วงทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดป้องกัน นำกำลังพล ประกอบด้วย สมาชิก อส. ชุด ชรบ.ประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 194 คน เข้ารับการฝึกอบรมเสริมความรู้วิทยาการใหม่ๆ ฝึกการใช้อาวุธ และเสริมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้มีความพร้อมในด้านศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mQwpQ77lTZA[/embedyt]

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลืออาหารผู้ป่วยโควิดในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลืออาหารผู้ป่วยโควิดในพื้นท […]

You May Like

ข่าวภูธร