จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลืออาหารผู้ป่วยโควิดในพื้นที่

admin2

จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลืออาหารผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ชายแดน 5 มีนาคม 2565 สถานการณ์โควิดในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ โดยพื้นที่ชายแดนที่อยู่อาศัยของพี่น้องชนเผ่า ไทยใหญ่ ลาหู่ ดาราอั้ง ใน หมู่บ้าน ห้วยนกกกบ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องปิดหมู่บ้านห้ามเข้าห้ามออกเพื่อกักตัวรักษาอาการโควิดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อซึ่งทางสาธารณะสุขอำเภอฝาง โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ออกทำการตรวจ ATK ทุกวันยังมีการเพิ่มของผู้ติดเชื้อ แต่ผู้ที่พักรักษาตัวที่บ้านมีอาการปกติแล้วหลายราย แต่ก็ยังกักตัวอยู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มอีก วันนี้ทาง นายจีรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนเอกชน นางอารีย์ สุริยะ นส.ศิริลักษณ์ เศวตโชติ นางเสาวลักษณ์ ชุ่มเรือน กลุ่มตัวแทนนักเรียนเก่ารังษีวิทยาจบปี2521 และส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น นายก อบต ม่อนปิ่น พร้อมทีมงาน ที่สมทบอาหารเครื่องอุปโภค บริโภค เข้าช่วยเหลือแก่ทางหมู่บ้านที่ เกิดการแพร่ระบาดของโควิด โดยที่ส่วนนักเรียนเก่ารังษีวิทยาจบปี2521 ได้ร่วมกันสมทบอาหาร ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ ผัก เนื้อสัตว์ ฯ เข้าบริจาคช่วยเหลือหมู่บ้านดังกล่าว และนายจีรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง ให้ตั้งโรงประกอบอาหาร จัดทำอาหารแล้วทำการส่งต่อให้กับครอบครัวผู้ป่วยโดยทั่วถึงกัน และถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งให้ทางอำเภอทราบเพื่อหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนส่วนทาง อบต ตำบลม่อนปิ่นก็ให้ดูแลทางหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด

นายสำราญ แสงวงค์ รายงาน

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก […]

ข่าวภูธร