นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

admin2

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่า กรมควบคุมโรค ส่งข้อมูลเพื่อเตือนให้ต้องระมัดระวังใน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือ เรื่องโรคไข้หูดับ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หูดับแล้วจำนวน 25 คนทั่วประเทศ ซึ่งโรคไข้หูดับ เป็นโรคที่อยู่ในหมู ที่เข้าไปติดเชื้อเป็นเชื้อแบคทีเรีย มีชื่อเชื้อว่า สเตรฟโตคอกคัส ซูอิส โดยจะอาศัยอยู่ในตัวของหมู ทั้งในระบบทางเดินหายใจ และในเลือด ถ้าเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้สามารถติดต่อถึงคนได้โดย สาเหตุหลักๆ เกิดจากการนำเข้าแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายมนุษย์ จากการบริโภคเนื้อหมูดิบ ที่มีแบคทีเรียที่อยู่ในเนื้อหมูหรือเลือดสดในรายการอาหารหลายรายการ โดยการพบผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 45 -55 ปี ถัดมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้น และส่วนใหญ่พบในจังหวัดทางภาคอีสาน เนื่องจากมีการนิยมรับประทานเนื้อหมูดิบ ซึ่งอาการเมื่อเกิดการติดเชื้อ จะเกิดขึ้นอย่างฉับไวภายในไม่กี่ชั่วโมง หลังบริโภคเนื้อหมูดิบหรือเลือดสดๆที่มีเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวอยู่ในตัวหมู โดยจะมีอาการไข้สูง ปวดหัวอย่างรุนแรง อาเจียน ถ่ายเหลว คอแข็ง หูจะไม่ได้ยิน ถ้ามีอาการลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆ อาจจะหูจะหนวกถาวรถ้าไม่รีบรักษา และถ้าเชื้อโรคแบคทีเรียเข้าไปสู่กระแสเลือด จะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตต่อไป นอกจากการบริโภคแล้ว แบคทีเรียก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ จากการสัมผัส เนื่องจากหลังจากที่เราไปจับเนื้อหมู หรือเลือดสดของหมู โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ หรือจำหน่ายเนื้อหมูในเขียง และตามแผงต่างๆ เมื่อต้องไปสัมผัสเนื้อหมูควรใส่ถุงเมือพลาสติก และทุกครั้งที่ไปสัมผัสเนื้อหมูสดหรือเลือดหมูแล้วต้องล้างมือเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ส่วนผู้บริโภค ต้องกินหมูที่ปรุงสุก และการไปตลาดเพื่อไปซื้อเนื้อหมูตามร้านต่างๆ ควรใช้ที่คีบอาหาร หรือถุงมือพลาสติกที่เตรียมไว้ หรือถ้าจำเป็นต้องหยิบจับ หลังจากหยิบจับแล้ว ควรรีบล้างมือ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่เราใช้คีมจับหมู ควรแยกจากอุปกรณ์ที่เราใช้รับประทานอาหารเข้าปาก ซึ่งจะเป็นการปกป้องกันสำหรับโรคนี้ไข้หูดับ ซึ่งจะมีอาการค่อนข้างรุนแรง

Next Post

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถานประกอบ

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถานประกอบ เตรียมความพร้ […]

You May Like

ข่าวภูธร