จ.อุบลราชธานี ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล

admin2

จ.อุบลราชธานี ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาสุวรรณมาศ วัดสุปัฏนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับการพร้อมทั้งพระราชทานพระราชปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิฐานภาวนาขอพรโดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู นายวิรุจ วิชัยบุญ นายศุภภิมิตร เปาริก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมพิธีในครั้งนี้

Next Post

กาญจนบุรี – หยุดยาวนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตร

Post Views: 49 กาญจนบุรี – หยุดยาวนักท่องเที่ยวร่ว […]

ข่าวภูธร