อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดทำสารคดีร่วมกับสถานี

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดทำสารคดีร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พื้นที่บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางอารีย์ ป้องสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นายครองศักดิ์ โคตรพัฒน์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาวอภิณญา ทันจิต เจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อบันทึกเทปรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) นำเสนออัตลักษณ์ความโดดเด่นในชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงท่องเที่ยว ตามกิจกรรมชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยลวิถี ประจำปี 2565 อัตลักษณ์ชุมชนที่นำเสนอ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมหมอลำบ้านปลาค้าว กลองยาว การเขียนอักษรใบลาน การทำเครื่องสักการะบูชาอิสาน สมุนไพรพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์จากทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าฝ้าย การทอผ้าลายโบราณ และการทอผ้าลายดอกสะแบงเบิ่งแยงหมอลำ โดยกำหนดออกอากาศทุกวันพุธ ทาง NBT ช่อง 2 Digital HD ตอน ดินแดนหมอลำโบราณ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นายไพศาล อาจธะขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบันทึกเทปดังกล่าว และได้รับเกียรติจากคุณแม่อังคณางค์ คุณไชย ศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมนำเสนอและถ่ายทอดอัตลักษณ์ด้านหมอลำ[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lqvBhAKuaNU[/embedyt]

Next Post

อำนาจเจริญจัดรณรงค์ จัดโครงการประกันภัย พ.ร.บ.

อำนาจเจริญจัดรณรงค์ จัดโครงการประกันภัย พ.ร.บ. สัญ […]

ข่าวภูธร