อุบลฯ นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วน

admin2

อุบลฯ นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พิธีเปิด งานส่งมอบรถไถนาฟาร์มแทรกเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายกานต์ กัลปัตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี รถฟาร์มแทรกเตอร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบรถไถนาฟาร์มแทรกเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น L3408DT 34 แรงม้า ในปีงบประมาณ 2549 และปังบประมาณ 2550 เพื่อ ใช้ในภารกิจของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ในการให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เมื่อ คำนวณระยะเวลาของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ถึงปัจจุบันแล้วทำให้รถฟาร์มแทรกเตอร์มีอายุ การใช้งานมาเป็นเวลา 14-15 ปี แต่จากสภาพที่ใช้งานมานานจึงเกิดการชำดเสียหาย ต้องมีการซ่อมแซมแก้ไขซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานีได้ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกองพัฒนาชนบทไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่าง ทำให้ภารกิจงานของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรสิ้นสุดลง ทำให้พัสดุดังกล่าว หมดความจำเป็นใช้งาน
เพื่อให้การบริหารทรัพย์สิน รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตามคำสั่ง ที่ 39/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=OhlZNjka2nc[/embedyt] ภาพ/ข่าว เอกชัยโปธา รายงาน

Next Post

วันนี้ 29 มีนาคม 2565 ปูชนียบุคคล ของคนจังหวัด

วันนี้ 29 มีนาคม 2565 ปูชนียบุคคล ของคนจังหวัดพระน […]

You May Like

ข่าวภูธร