วันนี้ 29 มีนาคม 2565 ปูชนียบุคคล ของคนจังหวัด

admin2

วันนี้ 29 มีนาคม 2565 ปูชนียบุคคล ของคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทำความดี ให้กับหน่วยงานราชการและอื่นๆอีกหลายหน่วยงาน ด้วยท่านวรพจน์ ด่านชัยวิจิตร คนดีศรีอยุธยา ถึงแก่อนิจกรรม วันนี้ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10:24 ณ โรงพยาบาลราชธานี พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันพรุ่งนี้ 30 มีนาคม 2565 เริ่มรดน้ำ เวลา 15:00 น เป็นต้นไป พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17:00 น
ณ วัดเสนาสนาราม ต.หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
สวดอภิธรรม เวลา 18:00 ตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป กราบเรียนเชิญมาด้วยความเคารพอย่างสูง ครอบครัวด่านชัยวิจิตร ครอบครัวด่านชัยวิโรจน์ ครอบครัวอุดมไพชยนต์

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อำนาจเจริญ เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้าน

อำนาจเจริญ เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านก้า […]

You May Like

ข่าวภูธร