มุกดาหาร เบาะแสอาชญากรรม ศูนย์ข่าวจังหวัด

admin2

มุกดาหาร เบาะแสอาชญากรรม ศูนย์ข่าวจังหวัดมุกดาหาร ️อำเภอดอนตาล ต้นแบบตลาดนัด 3 ดี เมื่อวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงาน มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี เพื่อการพัฒนาเด็กตลาดนัด 3 ดี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาลได้เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัด 3 ดี โดยได้รับการสนับสนุนจาก

สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกิจกรรมสื่อ พื้นที่สร้างสรรค์ในกรอบแนวคิด 3 ดี สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน ให้มีความ พัฒนาไปในทางที่ดีทับเทียมกัน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุข ภาวะดีในทุกมิติของเด็กปฐมวัย และครอบครัว ให้มีความสุขโดย ทับเที่ยงกัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีขี่ศักยภาพอย่างแท้จริงต่อไป

ภาพโดย สุวิทย์ โพธิรัชต์ สุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

อุบลฯ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 แบบเต็มรูปแบบ ภายใต้ชื่องาน “ 121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา

อุบลฯ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 แบบเ […]

ข่าวภูธร