อำนาจเจริญ เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้าน

admin2

อำนาจเจริญ เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านก้าวหน้าสามัคคี ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านก้าวหน้าสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
นางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอำเภอ กล่าวว่าเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายวิชัย แซ่พัว บ้านก้าวหน้าสามัคคีหมู่ที่ 6 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ในโอกาสนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา เป็นการใช้นำ้จากพลังงานดวงอาทิตย์ การจัดบริหารสวนแบบผสมผสาน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5JxN9i8R9ek[/embedyt]

Next Post

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 […]

ข่าวภูธร