🌈🙏 กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาด Sandbox ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ตามแนวทางโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล 🌈🙏วันที่ 6 สิงหาคม 2566 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร (หชขธ-ย.) พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ วิเศษหมื่น ช่างระดับ 5 (ช.5 หชขธ-ย.) และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร นำตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากตลาด Sandbox ของฝากโซลาร์เซลล์เขื่อนสิรินธร ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ , การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินการทำมาตรฐานคุณภาพ อย. ของศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านทุ่งนา ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรับฟังบรรยายจาก นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ ประธานกลุ่มฯ (เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2557 จังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรกรดีเด่น แห่งชาติ สาขาพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2559) พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมให้ข้อมูล และในครั้งนี้ นายพงศกร เรืองมนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์-1 (ช.อขศ-1.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมเดินทางมาให้การต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้ด้วย

admin2

Sandbox ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ตามแนวทางโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล วันที่ 6 สิงหาคม 2566 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร (หชขธ-ย.) พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ วิเศษหมื่น ช่างระดับ 5 (ช.5 หชขธ-ย.) และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร นำตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากตลาด Sandbox ของฝากโซลาร์เซลล์เขื่อนสิรินธร ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ , การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินการทำมาตรฐานคุณภาพ อย. ของศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านทุ่งนา ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรับฟังบรรยายจาก นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ ประธานกลุ่มฯ (เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี 2557 จังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรกรดีเด่น แห่งชาติ สาขาพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2559) พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมให้ข้อมูล และในครั้งนี้ นายพงศกร เรืองมนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์-1 (ช.อขศ-1.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมเดินทางมาให้การต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้ด้วย

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาด

Post Views: 35 กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำกลุ่มวิสาหกิจชุ […]

ข่าวภูธร