ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำพุทธศาสนิกชนชาวน่านและ

admin2

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำพุทธศาสนิกชนชาวน่านและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยว ร่วมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ในช่วงค่ำคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ที่วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี  เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุกทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สร้างสิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศไทย โดยเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่เวลา 22.30 น. ของคืน วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จนถึงรุ่งเช้าเวลา 00.01 ของวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัด โอกาสนี้พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง สัมโมทนียกถา  และนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

สำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปี สมเด็จพระพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ให้กับวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรไทย เพื่อนำไปใช้จุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมพิธี และเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลในการก้าวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ ประจำปี 2565

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

ผวจ.จังหวัดน่าน นำ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร

ผวจ.จังหวัดน่าน นำ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเน […]

You May Like

ข่าวภูธร