ผวจ.จังหวัดน่าน นำ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร

admin2

ผวจ.จังหวัดน่าน นำ พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น.พุทธศักราชวันขึ้นปีใหม่  ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำพุทธศาสนิกชน หัวหน้าส่วนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน  และนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นที่จังหวัดน่าน  ต่างพร้อมใจร่วมทำบุญ    ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 153 รูป  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และเพื่อเป็นสิริมงคล ให้แก่ตนเองและครอบครัว  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก

ในการนี้  พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน  กล่าว  สัมโมทนียคาถาอวยพรเนื่องในวันขั้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ได้กล่าวอวยพรปีใหม่  มอบให้ประชาชนชาวน่านขอให้รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติ จะได้ดำเนินก้าวหน้าไป โดยถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ติดขัด บรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุขความเจริญ และความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จงคุ้มครองรักษาทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย  สุขใจ ตลอดศกนี้โดยทั่วกัน
จากนั้น นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้มอบใบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองน่านร่วมกับชุมชนได้กำหนดการเลือกกรรมการชุมชน ในชุมชนจำนวน 8 ชุมซน ซึ่งแต่ละชุมชนประชาชนที่ร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชนได้ร่วมกันเลือกกรรมการชุมชน จำนวน 7- 9 คน) โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับจากวันเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะกรรมการชุมชน โดยมี่คณะกรรมการชุมชนรับมอบครั้งนี้จำนวน 8 คน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 13.40 น.

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 13.40 น. นายกิตติ […]

You May Like

ข่าวภูธร