เชียงราย ผบ.มทบ. 37 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

admin2

เชียงราย ผบ.มทบ. 37 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ต.ริมกก อ.เมือง เชียงราย เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 65  พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๗ พร้อมด้วย คุณสุมาลี พบสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๓๗ และกำลังพล มทบ.๓๗ ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย. ๖๕ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ต.ริมกก อ.เมือง จว.ช.ร. มีส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม ประมาณ ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Next Post

เชียงราย ผบ.มทบ.๓๗ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

เชียงราย ผบ.มทบ.๓๗ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้า […]

ข่าวภูธร