เชียงราย ผบ.มทบ.๓๗ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน

admin2

เชียงราย ผบ.มทบ.๓๗ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย. ๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ต.ริมกก อ.เมือง เชียงราย เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๕, ๐๗๓๐ พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๗ พร้อมด้วย คุณสุมาลี พบสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๓๗ และกำลังพล มทบ.๓๗ ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย. ๖๕ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ต.ริมกก อ.เมือง จว.ช.ร. มีส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม ประมาณ ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Next Post

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน วันที่ 3 มิถุนายน

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน วันที่ 3 มิถุนายน 2565 […]

ข่าวภูธร