นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน วันที่ 3 มิถุนายน

admin2

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ​ มีปราชญ์สม​ ปลัดอำเภอ พาน จ.เชียงราย​ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานีตำรวจภูธรพาน โรงพยาบาลพาน ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่อำเภอพาน กิ่งกาชาด

อำเภอพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

อ.พาน นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน วันที 3

อ.พาน นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน วันที 3 มิถุนายน […]

ข่าวภูธร