อ.พาน นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน วันที 3

admin2

อ.พาน นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน วันที 3 มิถุนายน 2565 มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ​ มีปราชญ์สม​ ปลัดอำเภอ จังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง​ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานีตำรวจภูธรพาน โรงพยาบาลพาน ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่อำเภอพาน กิ่งกาชาดอำเภอพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื […]

ข่าวภูธร