ชาวเบตงปลูกผักลอยฟ้าปลอดสารพิษบนดาดฟ้าใช้

admin2

ชาวเบตงปลูกผักลอยฟ้าปลอดสารพิษบนดาดฟ้าใช้พื้นที่รอบบ้านเกิดประโยชน์ ยะลา -ชาวบ้านใน อ.เบตง จ.ยะลา ใช้พื้นที่ดาดฟ้าปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เหลือส่งขาย และเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านในชุมชนใช้พื้นที่ว่างของบ้านปลูกผักปลอดสารพิษ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66 ที่บ้านเลขที่ 205/3 ถนนรัตนกิจ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบ้านของ นางอารีย์ แซ่หลี ที่ใช้พื้นที่รอบบ้านและดาดฟ้าชั้น 3 เป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัวหลายชนิด ทั้ง กะหล่ำ มะเขือเทศ ผักกาด ผักโขมจีน และต้นหม่อน รวมทั้ง ผักเคล ปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง และที่เหลือยังส่งขาย จนกลายเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการปลูกผักให้กับชาวบ้านอีกหลายครอบครัวในชุมชนรัตนกิจ ที่หันมาปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ บริเวณบ้านตัวเอง ไว้รับประทานเองที่เหลือส่งขายสร้างรายได้เสริม
นางอารีย์ แซ่หลี บอกว่า ตนเป็นประธานชุมชนรัตนกิจและได้เข้ารับการอบรมการใช้ปุ๋ยหมัก ได้ความรู้มาแล้วและก็นำมาบอกชาวบ้านในชุมชนรัตนกิจและชาวบ้านทั่วไปที่มาขอคำแนะนำในการปลูกผัก ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้เรื่องปลูกผักนานาชนิด และตนเองก็ไปเป็นพี่เลี้ยงให้ชาวบ้านในชุมชน ที่เริ่มต้นปลูก ตอนนี้หลายๆ ครอบครัวหันมาปลูกผักปลอดสารพิษกันมากขึ้น หวังว่าในอนาคตคนในชุมชนรัตนกิจ จะเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกันทั้งชุมชน
นางอารีย์ แซ่หลี บอกอีกว่า อาชีพหลักทำสวนยางพารา สวนผลไม้ เวลาว่างก็หันมาปลูกผักบนดาดฟ้าและพื้นที่ว่างปลูกผัก ได้แก่ ผักสลัด ผักเคล และยังทำต้นพันธุ์พริก และกะหล่ำปลีหัวใจจีน และที่เป็นไฮไลต์ของสวนผัก ก็คือการปลูกกะหล่ำปลีหัวใจจีน ในกระถาง โดยใช้ปุ๋ยผสมเองในการปลูก นำกระถางมาใส่ดินที่ผสมเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำ กะหล่ำปลีหัวใจจีนที่โตพอประมาณ นำมาปลูกลงในกระถาง จากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยหมัก ดูแลอย่าให้แมลงมากัดใบ ที่สวนผักของตนไม่ใช้สารเคมี แมลงก็จะใช้มือจับเอา เพราะมีพื้นที่ไม่มาก ซึ่งเหมาะกับคนที่มีพื้นที่จำกัดหรือมีพื้นที่น้อย และพบว่ากะหล่ำปลีหัวใจจีน ยังทนต่อโรค ให้ผลผลิตดี กะหล่ำปีหัวใจ มีลักษณะเป็นใบคล้ายกลีบดอกห่อหุ้มเป็นก้อนรูปกรวยหรือรูปหัวใจ กรุบและหวานในรสชาติ มากกว่ากะหล่ำปลีทั่วไป นำไปประกอบอาหารได้ตามต้องการ เช่น รับประทานสดหรือปรุงสุกในลักษณะเดียวกับกะหล่ำปลีทั่วไป ปลูก 1 ครั้ง สามารถเก็บผลผลิตมากินและขาย โดยขายกระถางละ 300 บาท
นางอารีย์ บอกเพิ่มเติมอีกว่า แนวคิดการปลูกผักเกิดจากปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปีและ แนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เป็นแนวคิดและนำมาใช้ในการใช้พื้นที่ว่าง บนดาดฟ้ามาทำสวนผัก ส่วนรายได้หลังจากที่เก็บไว้กินเองก็ จะขายอย่างกะหล่ำปลีหัวใจจีน ถ้ากระถางใหญ่กระถางละ 300 บาท เพราะเป็นผักสดที่นี่ ไม่มีโรคและดูแลอย่างดี ให้น้ำ ใส่ปุ๋ยหมัก มีรายได้เฉลี่ยวันละ 300 บาท โดยผักสลัดขายขีดละ 25-30 บาท ต้นพันธุ์พริก และต้นพันธุ์มะเขือกระถางละ 50บาท ผักเคล กระถางใหญ่กระถางละ 100 บาท ขายอยู่ที่หน้าบ้านถนนรัตนกิจในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลาและส่งขายทางออนไลน์ นอกจากนี้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาลเมืองเบตง เกษตรอำเภอเบตง และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบสติ๊กเกอร์”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”ให้กับ นางอารีย์ แซ่หลี ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบ ซึ่งเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวบนดาดฟ้าของบ้านพักอาศัย เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง จึงได้ใช้พื้นที่บนดาดฟ้าปลูกพืชผัก ตามโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ในลักษณะพออยู่ พอมี พอกิน มีเหลือ เผื่อขาย แลกเปลี่ยนในชุมชน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยการนำเศษอาหารมาเทรวมลงไปในถังขยะเปียกเพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักบำรุงดิน และบำรุงพืชผักสวนครัวบริเวณแปลงผัก รวมถึงทำปุ๋ยหมักอีกด้วย สัมภาษณ์ นางอารีย์ แซ่หลี ครัวเรือนต้นแบบ การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593

Next Post

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวไวน์ แดง

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวไวน์ แดง ไว […]

ข่าวภูธร