อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ รอง

admin2

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ รองผวจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกาศผลการประกวดต้นเทียน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565วันนี้ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู ต้อนรับนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการตัดสินและประกาศผลการประกวดต้นเทียน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานในปีนี้ในวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ในโอกาสนี้คณะกรรมดำเนินงานได่ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตัดสินผลการประกวด ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หลักเกณฑ์และกติกาการประกวดจากอดีตมาพิจารณาเพิ่มเติมในวันนี้ ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย ตัวแทนคณะครู ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินงานในฐานะเป็นคณะกรรมการฝ่ายประกวดต้นเทียนในครั้งนี้ด้วย

Next Post

พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพัฒนาคลอง

พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพัฒนาคลองสวย น้ำใส เนื […]

ข่าวภูธร