ชุมชนบ้านแม่จอก ร่วมกับ อบต.หัวทุ่ง ร่วมแรงร่วมใจ สร้าง

admin2

ชุมชนบ้านแม่จอก ร่วมกับ อบต.หัวทุ่ง ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำห้วยแม่จอก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ทางชุมชนบ้านแม่จอก ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลองจังหวัดแพร่ โดยการนำของ นายธัญพิสิษฐ์ แว่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง นำโดย น.ส.ภิญญาพัชญ์ วันสิริภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ทั้งนี้มีฝ่ายปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน ชาวบ้าน คณะบริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.หัวทุ่ง ได้ร่วมแรงราวมใจ สร้างฝายชะลอเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง ที่น้ำห้วยแม่จอก และยังเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านที่ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย

นายธัญพิสิษฐ์ แว่นแก้ว กล่าวว่า ทางหมู่บ้านจะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทุกปีต้องทำฝายชะลอน้ำที่ห้วยแม่จอก เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตร และต้องขอขอบคุณทางฝ่ายปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน ชาวบ้าน คณะบริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.หัวทุ่ง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ด้วย น ส.ภิญญาพัชญ์ วันสิริภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง กล่าวว่า ต้องขอบคุณทุกฝ่ายเช่นกัน คณะกรรมการหมู่บ้าน เครือข่ายป่าชุมชนพี่น้องชาวบ้าน วันนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้มาร่วมในการสร้างฝายชะลอ น้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในอนาคตจะประสานองค์กรหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความอยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ้น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เชียงราย มทบ.37 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักกา

เชียงราย มทบ.37 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสัก […]

You May Like

ข่าวภูธร