ร้อยเอ็ด การประเมินผลงานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน

admin2

ร้อยเอ็ด การประเมินผลงานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 แหนบทองคำ ที่ อำเภอเมยวดี พบ ปลาเข็งใหญ่ 2 ตัว1.กก. เวลา 10.00 น.วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ.ท้องทุ่งนา หมู่ 8 บ้านปากช่อง ต.ชมสะอาด อำเภอเมย-ว-ดี นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอเมย-ว-ดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 แหนบทองคำ นายชนาส ชัชวาลวงศ์. รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด.เป็นประธาน นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกรรมการเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานที่มีความเที่ยงธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เดินทางมาพิจารณาประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม แหนบทองคำ
อำเภอเมยวดีได้ส่งกำนัน ทองม้วน พันศรี ตำบลชมสะอาด กำนันที่น้อมนำหยิบยกเอาหลักธรรมที่ราษฎรในท้องที่ศรัทธามาเป็นแนวทางปฎิบัติ เช่น อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 กำนันผู้มีแต่ให้ 1.ทาน=การให้ปันสิ่ง 2.ปิยะวาจา=เจรจาที่นุ่มนวล 3.อัตถจริยา=ประพฤติตนให้เป็นประโยช์ต่อคนอื่น 4.สมานัตตา=เป็นคนเสมอตนเสมอปลายไม่ถือตัว
หลังจากตอบคำถามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาประเมินผลงานและเยี่ยมชมเครือข่ายสัมมาชีพ กำนันยังได้เชิญประธาน ยามไซ ที่วางดักกุ้งในคลองไส้ไก่ของโคก-หนอง-นาของกำนันที่คดเคี้ยวไปตามพื้นนา มีทั้ง-กุ้ง-หอย-ปู-ปลา เพื่อนำมาประกอบอาหารให้คณะกรรมการรับประทานอีกด้วย[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LJ0IyHKaZmI[/embedyt]
เสนาะ รวมศิริ/รายงาน

Next Post

อำเภอไชยปราการ คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4cXckE0D […]

You May Like

ข่าวภูธร