อำนาจเจริญเปิด”กิจกรรมรณรงค์ 3 แสนเข็ม 30 วัน

admin2

อำนาจเจริญเปิด”กิจกรรมรณรงค์ 3 แสนเข็ม 30 วัน เพิ่มภูมิคุ้มกัน 608 จังหวัดอำนาจเจริญ วันอังคารที่31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เปิดกิจกรรมรณรงค์ 3 แสนเข็ม 30 วัน เพิ่มภูมิคุ้มกัน 608 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วัดโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด -19 มี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค
นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

แพทย์หญิงบุศนี มุจรินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญนายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายวิโรจน์ ถีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาหมอม้า นายยุทธพล ไชยเอกกำนันตำบลนาหมอม้าและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการ รพ.สต.และจนท.ในเขตอำเภอเมือง และ อสม.ตำบลนาหมอม้าทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมผู้มารับการฉีดวัคซีน จำนวน 100 คน

Next Post

อำเภอเบตงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

อำเภอเบตงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจก […]

You May Like

ข่าวภูธร