อำเภอเบตงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

admin2

อำเภอเบตงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565
วันนี้ 3 มิถุนายน 2565 ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง ต.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ภายใต้ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
จากนั้น นายอำเภอเบตง นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ ทำความสะอาด ณ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถว […]

ข่าวภูธร