จนป่าน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ

admin2

จนป่าน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน มอบสิ่งของให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน นำโดย ดร.วรศักดิ์ วงศ์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ นายเชิดชู เต็งไตรรัตน์ นายเดชา ศิรนรเศรษฐ์ นางสาวอารีรัตน์ ยศมาดี และนายสราวุธ บุญพูล ผู้แทนของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม กาแฟ ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารแห้ง ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยมี พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผบก.ภ.จว.น่าน พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน และสำหรับไว้บริการประชาชน ผู้แวะพักตามจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จะได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบ นำไปแจกจ่ายให้กับจุดตรวจบูรณาการ ในจังหวัดน่าน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำ 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ โดยทางจังหวัดน่านร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้กำหนดจุดตรวจบูรณาการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน มีความอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากขึ้น

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

กอ.รมน.จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำ

กอ.รมน.จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำ อำเภ […]

You May Like

ข่าวภูธร