กอ.รมน.จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำ

admin2

กอ.รมน.จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ หอประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ อ.นาน้อย จ.น่าน พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ทหาร) ร่วมประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำ อ.นาน้อย จ.น่าน โดยมี พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน เป็นประธานการประชุม พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 ,นายนพพร เรือนสว่าง นอภ.นาน้อย , นางวิภาภรณ์ ใบยาหน.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน, หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาน้อย,โครงการชลประทานน่านและผู้นำชุมชน.นายก อบต.,และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.นาน้อย ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลแหล่งน้ำและปัญหาความต้องการของราษฎร โดยจะให้ อ.นาน้อย เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหา ดินน้ำป่าพร้อมจัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาบริหารจัดการในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน ได้บรรยายแนะนำในการทำฝายต้นน้ำลำธารขนาดเล็กแบบหินก่อ โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมดินเป็นส่วนผสมซึ่งสามารถทำได้ง่ายและเก็บกักน้ำได้ โดยคณะฯได้ลงพื้นที่รับทราบการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรโดยการสร้างฝายแบบกล่องแกรเบียน เก็กกักน้ำไว้ใช้ แผนการปฏิบัติต่อไป

โดย พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ทหาร) กล่าวว่า ทาง กอ.รมน.จังหวัดน่าน จะร่วมกับคณะทำงาน ฯ ให้การอบรมในการทำผังน้ำระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ เพื่อให้แต่ละตำบลจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำที่มีอยู่ในชุมชม อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดและยั่งยืนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

มุกดาหาร วันที่ 12 เมษายน 2565 หมู่4 ต.บ้าน

มุกดาหาร วันที่ 12 เมษายน 2565 หมู่4 ต.บ้านแก้ง เข […]

ข่าวภูธร