มุกดาหาร วันที่ 12 เมษายน 2565 หมู่4 ต.บ้าน

admin2

มุกดาหาร วันที่ 12 เมษายน 2565 หมู่4 ต.บ้านแก้ง เข้าปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ที่ด่านตรวจป้อมยามนาคำน้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเวลา 08:00น.ได้ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะ และนายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น
จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชรบ อปพร เพื่อมอบหมายนโยบาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บริการให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือ 7 วันอันตราย และได้มอบน้ำและเครื่องดื่มแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป ภาพ/ข่าว นส สุดารัตน ์คนไว
เหยี่ยวข่าวพญายม 915 มห.😈🀄

Next Post

มุกดาหาร การจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ แผ่น

มุกดาหาร การจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ แผ่นดิน […]

ข่าวภูธร