วันหยุดนายอำเภอควงนายกกิ่งกาชาดฯลงพื้นที่สอน

admin2

วันหยุดนายอำเภอควงนายกกิ่งกาชาดฯลงพื้นที่สอนชาวบ้านทำผ้าพิมพ์ ลายขอ สืบสานภูมิปัญญาพิมพ์ผ้าพื้นเมือง เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ทำการหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นางมาเรียม จอหวัง พัฒนาชุมชนอำเภอเบตงโดยมีกลุ่มสตรีผลิตผ้าเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากปัตตานี ให้การอบรมในการทำผ้าพิมพ์ ลายขอ และลายเบตง เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาการพิมพ์ผ้าลายพื้นเมืองลายเบตง หรือลายไผ่ตง
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ความสำคัญของการจัดอบรมชาวบ้านทำผ้าพิมพ์ ลายขอ และลาย เบตง ครั้งนี้ เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงาน หัตถกรรม การทำผ้า อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่ได้มีการสืบทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่น มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าทอ ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อันเป็นลายผ้าพระราชทาน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะการทำผ้าพิมพ์ ลายขอ และลาย เบตงขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการทำผ้าพิมพ์ลายขอ และลาย เบตง ให้แก่ผู้เข้าอบรมให้มีความสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำพิมพ์ผ้าได้เองในท้องถิ่นเพื่อเป็นการ สร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่สตรี ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้เชิญทีมวิทยากรผู้มีความชำนาญในการทำพิมพ์ผ้าลายขอ จากจังหวัด ปัตตานี มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ที่มีพื้นฐานการพิมพ์ผ้า ที่มีความสนใจและมีใจรักในการทำพิมพ์ผ้าลายขอ และลายอื่นๆ
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา
โทร.064-126-5593

Next Post

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จับขนยาเสพติดเฮ

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จับขนยาเสพติดเฮโรอิ […]

You May Like

ข่าวภูธร