นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการ

admin2

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอาใจนักวิ่งจัดแข่งขัน วิ่งชมไฟ ครั้งแรก ใจกลางเมืองมรดกโลกอยุธยา Ayutthaya Night Run 2022 วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 20.30 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งชมไฟใจกลางมรดกโลกอยุธยา Ayutthaya Night Run 2022 ซึ่งเริ่มปล่อยตัวที่ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเก่า ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายอนันท์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัด นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระศรีอยุธยา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปล่อยตัวและร่วมวิ่งชมไฟ ฯ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งชมไฟเป็นครั้งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักวิ่งทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 2,000 คน โดยเป็นการแข่งขัน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ (Fun Run) แบบ OPEN ระยะทาง 4 กม. โดยตลอดเส้นทางการวิ่งได้ประดับไฟอย่างสวยงามใจกลางเมืองมรดกโลกอยุธยา เพื่อให้นักวิ่งได้ชมความสวยงามของโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านนางสรัลพัชรฯ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนับสนุนงบประมาณโดยมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม Ayutthaya Sports Tourism 2022 เพื่ิอการแข่งขันวิ่งชมไฟใจกลางมรดกโลกอยุธยา Ayutthaya Night Run 2022 ส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่ง “Sport tourism” เพื่อสนองนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย การต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างความรักสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การจัดงานได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบเช็คสนับสนุนพิธีฉลอง

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบเช็คสนับสนุนพิธีฉลองอุโบสถมหา […]

ข่าวภูธร