โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน เตรียมเปิดอาคารผู้ป่วย

admin2

โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน เตรียมเปิดอาคารผู้ป่วย ขนาด 24 เตียง ห้องพิเศษ 2 ห้อง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 พระชยานันทมุนี วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน เตรียมเปิดอาคารผู้ป่วย ขนาด 24 เตียง ห้องพิเศษ 2 ห้อง โครงการ 666 ปี พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระชยานันทมุนี วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ขออนุโมทนาบุญกุศลกับท่านผู้ใจบุญทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง โดย คณะสงฆ์อำเภอภูเพียงร่วมกับอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร. เฉลิมพระเกียรติ , คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คปพ.ฝ่ายเผยแผ่ จังหวัดน่าน พุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุแช่แห้ง

ได้จัดเตรียมพร้อมโครงการอุปกรณ์การแพทย์อาคารผู้ป่วย ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญกุศล

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

สจ.บุญโชติ ยานสกุล "ให้กำลังใจ" เจ้าหน้าที่ จุดตรวจหน้า

สจ.บุญโชติ ยานสกุล “ให้กำลังใจ” เจ้าหน […]

ข่าวภูธร