สจ.บุญโชติ ยานสกุล “ให้กำลังใจ” เจ้าหน้าที่ จุดตรวจหน้า

admin2

สจ.บุญโชติ ยานสกุล “ให้กำลังใจ” เจ้าหน้าที่ จุดตรวจหน้าโรงเรียนบ้านเหล่า ต.เวียงต้าเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 ณ จุดตรวจหน้าโรงเรียนบ้านเหล่า ต.เวียงต้า อ.ลอง จังหวัดแุพร่ นายบุญโชติ ยานสกุล ส.อบจ. แพร่ เขต 2 อ.ลอง ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ” เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมดูแลความสงบเรียบร้อย ตรวจตราเวรยามช่วง 7วันอันตราย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เวียงต้า ฝ่ายปกครอง ชรบ.หมู่ 2 บ้านเหล่า ณ จุดตรวจหน้าโรงเรียนบ้านเหล่านายบุญโชติ ยานสกุล กล่าวว่า เพื่อเป็นการให้กำลังใจได้ออกเยี่ยมเจ้า

หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมดูแลความสงบเรียบร้อย ตรวจตราเวรยามช่วง 7 วันอันตราย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เวียงต้า ฝ่ายปกครอง ชรบ.หมู่ 2 บ้านเหล่า ณ จุดตรวจหน้าโรงเรียนบ้านเหล่า ทั้งนี้เป็นการทำหน้าที่ร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อเป็นการดูแลความเรียบร้อยในเรื่องการขับขี่รถเมาไม่ขับในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใ […]

ข่าวภูธร