แพร่ ชาวป่าแมต “แสนดีใจ” หลังเทศบาลตำบล

admin2

แพร่ ชาวป่าแมต “แสนดีใจ” หลังเทศบาลตำบลป่าแมต เปิดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เพื่อ ให้บริการพี่น้องประชาชน โดยชุมชน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นำโดย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก อปพร.ตำบลป่าแมต ร่วมพิธีเปิดป้าย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เทศบาลตำบลป่าแมต โดยมี เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจิมป้ายเปิดป้ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางเทศบาลตำบลป่าแมต โดยคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก อปพร.ตำบลป่าแมต ร่วมทำการเปิดป้าย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เทศบาลตำบลป่าแมต ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการพี่น้องประชาชน โดยชุมชนจากการเปิด ศูนย์อปพร ของเทศบาลตำบลป่าแมต ในครั้งนี้ ทำให้พี่น้องชาวบ้านที่ไปร่วมงานและรับทราบข่าวจากเพื่อนๆที่ไปร่วมงาน”ต่างยินดี” เป็นอย่างยิ่งและดีใจซึ่งจะได้รับการบริการ การช่วยเหลืองานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ชาวป่าแมต แสนดีใจ หลังเทศบาลตำบลป่าแมต

ชาวป่าแมต แสนดีใจ หลังเทศบาลตำบลป่าแมต เปิดศูนย์อา […]

You May Like

ข่าวภูธร