ชาวป่าแมต แสนดีใจ หลังเทศบาลตำบลป่าแมต

admin2

ชาวป่าแมต แสนดีใจ หลังเทศบาลตำบลป่าแมต เปิดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เพื่อ ให้บริการพี่น้องประชาชน โดยชุมชนเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 65 ทางเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นำโดย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก อปพร.ตำบลป่าแมต ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เทศบาลตำบลป่าแมต โดยมี เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจิมป้ายเปิดป้ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางเทศบาลตำบลป่าแมต โดยคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก อปพร.ตำบลป่าแมต ร่วมทำการเปิดป้าย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เทศบาลตำบลป่าแมต ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการพี่น้องประชาชน โดยชุมชนมากการเปิด ศูนย์อปพร .ของเทศบาลตำบลป่าแมต ในครั้งนี้ ทำให้พี่น้องชาวบ้านที่ไปร่วมงานและรับทราบข่าวจากเพื่อนๆที่ไปร่วมงาน ต่างยินดี เป็นอย่างยิ่งและดีใจซึ่งจะได้รับการบริการ การช่วยเหลืองานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

 

 

น. ธีรพงษ์ ธงออน เผยแพร่

 

 

 

 

 

Next Post

อำเภอดอนมดแดงแหล่งประวัติศาสตร์เมือง

อำเภอดอนมดแดงแหล่งประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี วั […]

ข่าวภูธร