อำเภอดอนมดแดงแหล่งประวัติศาสตร์เมือง

admin2

อำเภอดอนมดแดงแหล่งประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี วันนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดเเดง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ ศรศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายเกียรติศักดิ์ บาระมี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม เจ้าหน้าที่ปกครอง เเละสมาชิก อส.อ.ดอนมดเเดง ที่ 19 ลงพื้นที่ ตรวจตราเเละสอดส่องสินค้าอุปโภค บริโภค ตามคำสั่งของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ามีการจำหน่ายเกินราคา ป้องกันการกักตุน เเละปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ณ ตลาดวัดดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ดอนมดเเดง อ.ดอนมดเเดง โดยได้มีการบูรณาการออกตรวจตราฯ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรดอนมดเเดง ปศุสัตว์อำเภอ

ดอนมดเเดง จังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอดอนมดเเดง เเละองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดเเดง ผลการปฏิบัติ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบการจำหน่ายสินค้าที่เกินราคา ไม่พบการกักตุนสินค้า โดยพ่อค้า เเม่ค้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Next Post

นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาด

นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน […]

ข่าวภูธร