พิษณุโลก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนต์ชัย

admin2

พิษณุโลก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสิงห์ จันทะคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอชาติตระการ ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และได้ร่วมมอบเสื้อกันหนาว จำนวน 111 ตัว พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 138 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่ ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการฯ ตามลำดับ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก –จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

พิษณุโลก –จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา […]

You May Like

ข่าวภูธร