พิษณุโลก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนต์

admin2

พิษณุโลก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอำนวย ตาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษโดดร่ม กรณีพิเศษ จากพันเอกสุนทร กำลังมาก ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา

และรับใบประกาศนียบัตรงานวันสถาปนาค่ายสฤษดิ์เสนา ครบรอบปีที่ 59 จาก พลตรี ไพฑูรย์ เปลี่ยมจิตต์ รองผู้บังคับบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา ณ อาคารกองบังคับการ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก : ชูบทบาทคณะกรรมการ เร่งยก

พิษณุโลก : ชูบทบาทคณะกรรมการ เร่งยกระดับชั้นสหกรณ์ […]

You May Like

ข่าวภูธร