มุกดาหาร การจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ แผ่น

admin2

มุกดาหาร การจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ แผ่นดิน อินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 2565 ที่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. รถแห่พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ทั้ง 7 อำเภอ เดินทางมาถึงบริเวณงาน พร้อมเคลื่อนขบวนขึ้นไป ณ ลานกิจกรรมวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนสื่อมวลชน ลงทะเบียน จุดคัดกรอง ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน พิธีทำบุญตักบาตร โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ณ บริเวณลานกิจกรรมวัดรอยพระพุทธบาท ภูมโนรมย์ พิธีกรบรรยายบรรยากาศและความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีฟ้า ตัวแทนแต่ละอำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอ เริ่มกิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย ประชาชน นักท่องเที่ยวเริ่มกิจกรรมก่อเจดีทราย
เจดีย์ทรายจะตั้งไว้ตลอดการจัดงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมและประกาศผลวันที่ 15 เมษายน 2565 นางรำกิตติมศักดิ์ 30 ท่าน และนางรำ 7 อำเภอๆ ละ 50 ท่าน รวมเป็น 350 ท่าน เตรียมพร้อมประจำจุด 2 จุด จุดที่ 1 นางรำกิตติมศักดิ์ 30 ท่าน และนางรำจากอำเภอๆ ละ 30 ท่าน รวม 24 ท่าน ประจำจุด ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จุดที่ 2 นางรำจากอำเภอทั้ง 7 อำเภอๆ ละ 20 ท่าน รวม 140 ท่าน ประจำจุด ที่ ลานหน้าเวทีกลาง เพลงที่ใช้รำ จำนวน 3 เพลง เพลงตำนานเมืองมุกคาหาร มุกดาสวรรค์มุกดาหารบ้านเฮา ชุดในการรำ เสื้อขาว ผ้าสไบแดง นุ่งซิ่นหิว ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีนั่งบริเวณที่รับรอง ณ ชั้น 4 ฐานองค์พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน บริเวณที่รับรอง ที่ ชั้น ฐานองค์พระพุทธมิ่งมงคล มุณีศรีมุกดาหาร วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. เวลา 16.50 น. เวลา 07. 00 น. เวลา 13.00 น. เวลา 16.00 น. เวลา 16. 20 น. เวลา 16. 30 น.

Next Post

อยุธยา วันนี้ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สืบสาน

อยุธยา วันนี้ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สืบสานประ […]

You May Like

ข่าวภูธร