วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

admin2

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบรหารงานปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการสร้างบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 ณ บ้านบวกปลาค้าว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
– จากนั้น เวลา 15.30 น. นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบรหารงานปกครอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เวลา 16.30 น. นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบรหารงานปกครอง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ณ ศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าฯ ตำบลเมืองพาน บ้านใหม่ขัวแตะ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวร […]

You May Like

ข่าวภูธร